Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.

Profil zadavatele
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilzuova
https://www.tendermarket.cz/Z00000059.profil

Veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo jednací: Název zakázky:
ZU/26431/2018 Dodávka PC sestav a monitorů – září 2018
ZU/26205/2018 Základní laboratorní chemikálie
ZU/26018/2018 Laboratorní sklo a laboratorní pomůcky z plastu
ZU/25503/2018 Diagnostika k vyšetření a-TPO, a-TG, TSI a ECP
ZU/21041/2018 Sestava analyzátoru TOC/DOC
ZU/17331/2018 Hardware k nové verzi řízené dokumentace
ZU/13625/2018 Diagnostické soupravy pro stanovení ß-1,3-d-glukanu v séru II.
ZU/12455/2018 Rozplňovací zařízení
ZU/10571/2018 Petriho miska 90 mm
ZU/07555/2018 Spotřební materiál pro plynovou a kapalinovou chromatografii 2018
ZU/05780/2018 Kultivační zkumavky MGIT včetně suplementů pro metabolickou kultivaci mykobakterií s manuálním hodnocením

Veřejná zakázka podlimitní

Číslo jednací: Název zakázky:
ZU/24478/2018 Diagnostika pro stanovení alergenových komponent mikročipovou technologií
ZU/17373/2018 Stanovení specifického IgE multiplexovou metodou
ZU/07864/2018 Dodávka reagencií a výpůjčka plně automatizovaného systému pro kvantifikaci RNA HCV a DNA HBV a kvalitativní detekci DNA Chlamydia trachomatis, DNA Neisseria gonorrhoeae, DNA Mycoplasma genitalium, DNA Mycoplasma hominis, DNA Ureaplasma urealyticum, DNA Ureaplasma parvum a DNA Trichomonas vaginalis

Veřejná zakázka nadlimitní

Číslo jednací: Název zakázky:
Z2018-013221 Dopravní služby 2018
Z2018-011020 Očkovací látky 2018

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8