Výzkum a vývoj

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě hned po svém vzniku v r. 2003 navázal na dlouholeté zkušenosti původního pracoviště (Krajská hygienická stanice v Ostravě) v oblasti řešení projektů. Špičková odborná práce ZÚ a jeho pracovišť byla promítnuta do řešení různých projektů, domácích i mezinárodních, např. výzkumných projektů Evropské unie: 6. rámcového programu a programu mezinárodní spolupráce na území Střední Evropy – Central Europe. Pracovníci ústavu řeší také výzkumné projekty podpořené národními poskytovateli: Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy , Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí aj., které se vztahují ke všem oblastem odborného zaměření Zdravotního ústavu.

Projekty podpořené státní nebo zahraniční dotací řešené ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě


Moravskoslezský kraj

Identifikace podílů původců znečišťování na kvalitě ovzduší za špatných rozptylových podmínek a za dobrých rozptylových podmínek
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Ostrava

Identifikace původců znečištění ovzduší za zhoršených rozptylových podmínek (během vyhlášení smogové situace)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 10/2017 – 6/2018
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší a semimobilní techniky na území města Ostravy, Vratimova, Ostravy Kunčiček a Ostravy Hrabové
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2018
www.ims-msk.cz
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj


Technologická agentura České republiky

Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM 1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2018 – 12/2021
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR


Ostrava

Provoz měřícího vozu a automatických měřících stanic, provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší a vyhodnocení měření měřícím vozem a AMS (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2016 – 2019
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Modernizace zařízení pro sledování kvality ovzduší (MoZeK Ov) (EU – FS v rámci Operačního programu Životního prostředí)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017 - 2018


Technologická agentura České republiky

Využití markerů pro identifikaci původu paliva v lokálních topeništích (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2017-2020
Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR


Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8