Projekty Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě podpořené dotací

ECDC

Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the Covid-19 pandemic in the Czech Republic č.: Grant/2021/PHF/23776
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 9/2021 – 9/2022
Projekt je realizován s finanční podporou ECDC


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ZÚ Ostrava – obnova vozového parku – 2021 č. 135V064002101
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2021
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropská unie

Automatická jednotka pro čištění ovzduší v prostředcích hromadné dopravy
č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019440
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 9/2020 – 9/2022
Předmětem projektu je partnerství Nano4people s. r. o. a ZÚ Ostrava při realizaci projektu vývoje nové čističky vzduchu pro prostředky hromadné dopravy.
Projekt je realizován s finanční podporou EU (ERDF-OPPIK)


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Financování krizové připravenosti v roce 2021
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2021
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.


Moravskoslezský kraj

Provoz tří automatizovaných monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Chotěbuze, Ostravy Hošťálkovic a Rýmařova v roce 2021 Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2021 – 12/2021
https://air.zuova.cz/ovzdusi/
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Netuberkulózní mykobakterie v České republice: současná rizika a zdokonalená prevence č. NU20-09-00114
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 5/2020 – 12/2023
Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví


Technologická agentura České republiky

Posouzení vlivu uhelných skládek na životní prostředí
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 4/2020 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život


Ostrava

Provoz stacionárních měřících stanic a měřícího vozu na území města Ostravy
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2020 – 12/2024
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy


Technologická agentura České republiky

Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2019 – 12/2022
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA


Technologická agentura České republiky

Validace vztahu koncentrací PM10, PM2,5 a PM 1 a nemocnosti a úmrtnosti v silně zatížené oblasti ČR
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 1/2018 – 12/2021
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON


Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8