Zkoušení způsobilosti (PT) - Měření elektrického osvětlení PT1 EO-24

Poskytovatel zkoušení způsobilosti: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z 7013

Název: Měření elektrického osvětlení

Položka zkoušení způsobilosti: Elektrická osvětlovací soustava

Označení: PT1 EO-24

Termín konání: 28. - 29. května 2024

Normy: ČSN 36 0011–1, ČSN 36 0011–3, ČSN EN 12464-1

Časový rozvrh: 8:00 – 18:00 hod. (každá měřící skupina má k dispozici 60 min.)

Účastnický poplatek za měřící skupinu (max. 3 osoby): 13.000 Kč bez DPH 21 %. V případě účasti 3 a více měřících skupin z jedné organizace bude poskytnuta sleva 10 %. Faktura bude zaslána emailem koncem dubna. Zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením 100 % účastnického poplatku je možné nejpozději jeden kalendářní týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací.

Vyhodnocení měření: Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením. Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Organizační pokyny: Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Instrukce s podrobnými informacemi budou zaslány nejpozději 14. května 2024 všem přihlášeným účastníkům e-mailem.

V úterý dne 28. května od 19.00 hod jste zváni na večeři a přátelské posezení do restaurace Barunka. Pro zájemce bude zajištěn nocleh v HOTELU GARNI VŠB-TU OSTRAVA. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu.

Koordinátor programu zkoušení způsobilosti (program PT):

Ing. Martin Demel
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří
tel.: +420 737 233 669
email: martin.demel@zuova.cz

Poradní odborná skupina programu PT:

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
email: tomas.novak1@vsb.cz

Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
email: pavel.valicek@vsb.cz


Příjem přihlášek je ukončen.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz