Možnost kombinované formy studia na OU

Ochrana a podpora veřejného zdraví je obor, který je možné studovat na Ostravské univerzitě, Lékařské fakultě, a to jako bakalářský obor v prezenční formě (Ochrana a podpora zdraví) nebo jako navazující magisterský obor Ochrana a podpora veřejného zdraví v prezenční i kombinované formě.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz