Nový studijní program

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevírá nový bakalářský studijní program Ochrana a podpora zdraví.

Více informací naleznete na stránkách Fakulty zdravotnických studií.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz