Čestné uznání ministra

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera ocenil vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

MUDr. Hana Zelená, Ph.D., vedoucí NRL pro arboviry z ostravského  Zdravotního ústavu, obdržela Čestné uznání ministra jako spoluřešitelka projektu týkajícího se exotických virových infekcí přenášených komáry. Hlavním řešitelem projektu byl doc. RNDr. Ivo Rudolf Ph.D. z Ústavu biologie obratlovců, se kterým naše NRL dlouhodobě spolupracuje.

Článek na MZČR

Čestné uznání   Čestné uznání

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz