Senzorické zkoušky posuzovatelů

Dne 8.11. od 8:00 proběhnou na Zdravotním ústavu v Ostravě senzorické zkoušky posuzovatelů. Seminář je určen pro pracovníky potravinářských provozů a laboratoří.

Jednodenní seminář je zaměřen na ověření senzorických schopností posuzovatelů. Účastníci budou přezkoušeni z rozeznávaní základních druhů chutí, rozeznávání pachových látek, koncentrační stupnice barev i textury. Cílem semináře je získání OSVĚDČENÍ schopností posuzovatelů na úrovni „ vybraný posuzovatel“. Toto Osvědčení je uznáváno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Cena  je 3 000,- Kč bez DPH ( tedy 3 630,- Kč s DPH).

Kontaktní osoba:
Ing. Vladimíra Němcová
596 200 118
vladimira.nemcova@zuova.cz  

Irena Chamrádová
596 200 118
irena.chamradova@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz