Školení pracovníků KHS

V minulém týdnu pracovníci MZ ČR a ZÚOVA (NRL pro komunální hluk) školili kolegy z krajských hygienických stanic v novele nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která zajišťuje ochranu zdraví i udržitelný rozvoj území a infrastruktury.


Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz