Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém webu odpověď na  články, vyzývající ke zrušení novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tyto články jsou zavádějící a nepravdivé a vychází z laické interpretace tohoto NV a nepochopení základních principů akustiky a poznatků vlivu hluku na zdraví exponovaných osob v komunálním prostředí.  

Odkaz na „Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)“ které reaguje na článek „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení – KORIDOR D8 (kd8.cz)“.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz