Oznámení o ukončení vyšetřování botulotoxinů biologickým pokusem na zvířeti

Z provozních důvodů bylo ke dni 1. 1. 2023 ukončeno vyšetřování botulotoxinů biologickým pokusem na zvířeti z klinických vzorků a potravin.

V současné době nabízejí laboratoře ZÚ Ostrava průkaz genů pro produkci botulotoxinů z bakteriálního izolátu a cílenou kultivaci na C. botulinum.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte laboratoř pro diagnostiku anaerobních bakterií: 596 200 338, nebo garanta laboratoře bakteriologie (Mgr. Tereza Prokopová: 605 231 499).

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz