Vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce

ZÚ Ostrava nabízí vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce. Protilátky jsou přítomny u většiny osob po proběhlé infekci za 2-3 týdny po nákaze, a to i po nákaze bezpříznakové, nebo po očkování. Přetrvávají u různých lidí různě dlouhou dobu, u většiny lidí zůstávají pozitivní po nákaze půl roku i déle. Jejich přítomnost potvrzuje imunitu a ochranu před opakovaným onemocněním Covid-19.

V některých státech (např. USA – dle doporučení CDC) je potvrzení o přítomnosti protilátek uznáváno jako důkaz o imunitě stejně jako např. stav po očkování nebo po prodělání Covid-19 potvrzeném PCR. U nás se o této možnosti zatím jedná.

Nabízíme několik variant vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2.

  1. Vyšetření protilátek třídy IgG metodou ELISA. Pozitivní výsledek znamená s vysokou pravděpodobností, že vyšetřená osoba buď v minulosti prodělala infekci SARS-CoV-2 nebo absolvovala očkování a je chráněna před opakovanou nákazou. V malém počtu případů ale můžou protilátky IgG být falešně pozitivní, mohou např. zkříženě reagovat s jinými koronaviry, původci běžného nachlazení. U malého počtu osob po prodělání infekce se IgG protilátky nevytvoří vůbec nebo rychle vymizí.
  2. Vyšetření protilátek třídy IgM a IgA metodou ELISA. Tyto protilátky se tvoří po infekci jako první, proto je jejich vyšetření vhodné především v případě, kdy uběhla od předpokládané nákazy teprve krátká doba. U některých osob ovšem přetrvávají dlouhodobě, a častěji než u IgG se u nich vyskytuje nespecifická reaktivita. V případě, že jsou pozitivní pouze IgM nebo IgA protilátky a zároveň IgG jsou negativní, doporučujeme doplnit vyšetření VNT a/nebo zopakovat vyšetření protilátek za 1-2 týdny.
  3. Vyšetření metodou VNT (virusneutralizační test). Jedná se o speciální vyšetření, které naše laboratoř poskytuje samoplátcům jako jediná v ČR. Jedná se o funkční zkoušku, která s použitím živého viru zjistí, zda protilátky skutečně chrání před infekcí tímto virem. Používá se jako potvrzovací test. Je vhodný především v situaci, kdy po prodělání infekce jsou protilátky změřené metodou ELISA negativní nebo hraniční nebo pokud se jedná o osobu s poruchou imunity nebo cheme-li mít jistotu, že protilátky mají skutečně ochranný účinek. 

K vyšetření se odebírá vzorek žilní krve. Uvedené metody lze vzájemně kombinovat, přičemž vyšetření VNT neprovádíme samostatně, vždy v kombinaci alespoň s IgG.

Vyšetření metodou ELISA IgG, IgM, IgA provádíme denně od pondělí do pátku – výsledky jsou zpravidla do následujícího pracovního dne. Vyšetření VNT se provádí 1x týdně. K pozitivním a hraničním výsledkům vždy poskytujeme také interpretaci (vysvětlení).

  1. Kromě uvedených metod nabízíme také rychlé orientační vyšetření protilátek IgG a IgM rychlotestem z kapilární krve odebrané vpichem do prstu. Výsledek je k dispozici ihned na místě do 15 minut, avšak metoda je méně citlivá než vyšetření prováděné z žilní krve. U osob s nižší hladinou protilátek může být výsledek falešně negativní.

Ceny vyšetření a možnosti objednání naleznete na našem webu.

Testování COVID-19 pro samoplátce

Aktuality

Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
16. 3. 2021

Očkování je cesta
Očkování je cesta
19. 3. 2021

Prospektivní studie imunitní odpovědi proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců ZÚ v Ostravě
Cílem studie je zjistit protilátkovou a buněčnou imunitní odpověď po očkování proti SARS-CoV-2 nebo po prodělání této infekce, a to v časovém období 2 let
5. 5. 2021

Srovnání výsledků pěti antigenních testů s výsledky testů RT-PCR z výtěrů z nosohltanu a viability
Závěrečná zpráva z druhé studie
5. 5. 2021

Vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce
ZÚ Ostrava nabízí vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 pro samoplátce.
29. 4. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8