Oddělení fyziologie a psychologie práce - Ostrava

Autorizace

Adresa:
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská-Ostrava, 702 00 Ostrava

Umístění:
3. patro, místnosti č. 325 - 329

Popis služby:
Poskytuje služby pro orgány ochrany veřejného zdraví, zaměstnavatele i soukromé osoby

Rozsah služby:

 • Autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže v souvislosti s přetěžováním pohybového aparátu fyzikálními metodami a metodou integrované elektromyografie
 • Autorizované měření a posouzení celkové fyzické zátěže včetně fyzické zátěže těhotných žen a mladistvých
 • Autorizované měření a posouzení ergonomie pracovního místa (pracovních poloh)
 • Autorizované zjišťování a měření mikroklimatických parametrů v pracovním prostředí (set H 5) a autorizované měření a hodnocení tepelné zátěže (set I 10) s návazností na stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, stanovení vodní bilance (pitný režim)
 • Hodnocení ergonomických rizik na základě ergonomických checklistů
 • Expertizní a konzultační činnost v oblasti fyziologie a psychologie práce
 • Experimentální měření fyziologických parametrů při proměnlivých mikroklimatických podmínkách v klimatické komoře
 • Činnost Národní referenční laboratoře pro fyziologii práce
 • Činnost Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatu

 

Provozní hodiny:
Pondělí 7:00 - 15:30
Úterý 7:00 - 15:30
Středa 7:00 - 15:30
Čtvrtek 7:00 - 15:30
Pátek 7:00 - 15:30

Po domluvě i o víkendu.

Kontakt MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.
Vedoucí oddělení fyziologie a psychologie práce
Telefon 596 200 332
Telefon 603 535 752
Adresa elektronické pošty hana.lehocka@zuova.cz

Mgr. Gabriela Zdařilová
Zástupce oddělení fyziologie a psychologie práce
Telefon 596 200 309
Telefon 731 125 507
Adresa elektronické pošty gabriela.zdarilova@zuova.cz

Mgr. Tomáš Illéš
Kontaktní osoba - komerční zakázky
Telefon 596 200 309
Telefon 731 452 877
Adresa elektronické pošty tomas.illes@zuova.cz

Informační formulář

Cena:

 • smluvní - dle rozsahu zakázky

Legislativa:

 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění
 • nařízení vlády č. 290/1995 Sb. v platném znění
 • vyhláška č. 432/2003 Sb. v platném znění
 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích na pracovištích

 

Ambulantní péče
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8