Zkoušení způsobilosti - Měření umělého osvětlení (PT1 UO-18)

Dne 20. a 21.3. 2018 pořádáme v prostorech VŠB-TU Ostrava další ročník této tradiční akce.

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8